Психологічна служба


                  1     1
                                       Соціальний педагог                                               Практичний психолог
                                  Биша Яна Володимирівна                                       Виловата Тетяна Юріївна

   Психологічна служба – це спільна діяльність психолога та соціального педагога.
   Мета – забезпечення психологічного супровіду учнівської молоді в період професійного навчання та необхідних умов їх особистісного та професійного становлення; створення оптимальних умов для гармонійного розвитку кожного учасника навчально-виховного процесу.
Основні завдання:
   - зосередження уваги на забезпечення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку особистості кожної дитини та учня, формування різнобічного розвитку особистості, сприяння вихованню відповідальної особистості, здатної до самоосвіти і саморозвитку, яка вміє використовувати набуті знання і творчо підходити до розв’язання проблем, критично мислити, відповідально ставитись до власного здоров’я та здоров’я оточуючих;
   - просвітницько-пропагандистську роботу з підвищення психологічної культури у навчальних закладах;
   - активна участь працівників психологічної служби процесі залучення дітей з особливими освітніми потребами професійно-технічних навчальних закладів;
   - активізацію превентивних заходів щодо різних форм узалежнень, соціально небезпечних ігор, фізичного насилля та агресивної поведінки в соціальних мережах;
   - розробка та запровадження психологічних програм і проектів, спрямованих на профілактику асоціальних явищ (алкоголізму, наркоманії, соціального сирітства, насилля тощо), труднощів у адаптації, навчання і виховання, порушень в поведінці;
   - корекційно-розвивальна робота з дітьми з особливими потребами та їх адаптації до умов навчання.

  
ГОДИННА СПІЛКУВАННЯ ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ  

   
ЗАНЯТТЯ З ПСИХОЛОГОМ
У ГУРТОЖИТКУ

  
                 ЗАНЯТТЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ                    ЗАНЯТТЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ              
                              З КЛАСНИМИ КЕРІВНИКАМИ
                                      З ПЕДАГОГАМИ                                     

  
УЧСАТЬ У КОНКУРСІ ШЛЯХ ДО УСПІХУ                    ТРЕНІНГ З СОЦІАЛЬНИМ ПЕДАГОГОМ         

 
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТЕАТР ДЛЯ УЧНІВ

Hosted by uCoz