Положення про учнівське самоврядування
Щорського ВПУЛГ


Загальні положення

    1. Самоврядування – це самостійна громадська діяльність учнів по реалізації функції управління навчальним закладом, яка визначається адміністрацією і здійснюється учнями з метою і завданнями, які стоять перед учнівським колективом.
    2. У своїй діяльності орган учнівського самоврядування керується чинним законодавством, рішеннями Міністерства освіти і науки України, управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації, Статутом Щорського вищого професійного училища лісового господарства та цим Положенням.
    3. Членом учнівського самоврядування може бути любий учень, який навчається в училищі.
    4. Кількісний склад органів учнівського самоврядування училища визначається відповідними  зборами учнів.
    5. Учнівське самоврядування здійснюється як безпосередньо, так і через представницькі органи.

Правила та обов’язки органів учнівського самоврядування

    1. Члени органів учнівського самоврядування училища мають права та обов’язки, якими наділені учнів згідно чинного законодавства України та Статуту навчального закладу.
    2. Крім вищезазначеного, члени учнівського самоврядування мають право:
    - обирати і бути обраним до будь-якого органу учнівського самоврядування;
    - звертатися до будь-якого органу учнівського самоврядування стосовно питань, що належать до компетенції цього органу та отримати належну відповідь;
    - опротестовувати будь-які дії посадових осіб, структурних підрозділів і органів учнівського самоврядування, якщо вони обмежують його права чи принижують його гідність, або ускладнюють досягнення мети самоврядування;
    - брати участь у будь-яких сферах життя училища, ініціювати будь-які форми цього життя;
    - щорічно укладати угоди між дирекцією навчального закладу та представниками учнівського самоврядування училища та здійснювати контроль за її виконання. 

    3. Органи учнівського самоврядування училища мають право звертатись до адміністрації навчального закладу з пропозиціями і заявами щодо вирішення питань, передбачених основними напрямами діяльності  самоврядування.
    4. Президент учнівського самоврядування училища має право брати участь у засіданнях педагогічної ради при розгляді питань учнівського життя.
    5. Члени учнівського самоврядування зобов’язуються:
    - Виконувати положення Статуту Щорського вищого професійного училища лісового господарства щодо навчально-виховного процесу, брати участь в удосконаленні навчально-матеріальної бази училища, сприяти якості підготовки майбутніх кваліфікаційних робітників.  
    - Брати участь в роботі педрад училища, де розглядаються і обговорюються питання діяльності органів учнівського самоврядування, проблемні питання учнівського життя.
    - Контролювати виконання чинного законодавства відносно учнівської молоді.
    - Брати участь в розподілі коштів, які виділені на соціально-побутові потреби учнів, на проведення культурно-виховної, спортивно-оздоровчої роботи.
    - Брати участь в обговоренні та вирішенні проблем учнівської молоді.
    - Розвивати різноманітні форми організації дозвілля учнівської молоді.
    - Брати участь в організації оздоровлення та відпочинку учнівської молоді.
    - Брати участь у визначенні учнів із числа малозабезпечених сімей для надання їм матеріальної допомоги.
    - Вести постійний контроль за навчальною і трудовою діяльністю учнів.
    - Організовувати роботу з проведення конкурсів на кращу кімнату і поверх, проводити ремонт жилих кімнат, забезпечувати збереження інвентаря та обладнання гуртожитків.
    - Організовувати чергування учнів в навчальних корпусах і гуртожитках, налагодити пропускний режим.
    - Вести пропаганду здорового способу життя, запобігати правопорушенням, вживанню учнями алкоголю, наркотичних речовин, палінню.
    -  Брати участь у вирішенні питань відрахування учнів з навчального закладу.
    -  Залучати учнів до трудової діяльності у вільний від навчання час.
    -  Брати участь у роботі по енергозбереженню.

Вибори

    1. Право голосувати та бути обраним на виборах до учнівського самоврядування та Президента учнівського самоврядування мають всі учні училища.
    2. Кандидатам до учнівського самоврядування та у Президенти гарантується право на агітацію, якщо така агітація не суперечить чинному законодавству, не ображає честі і гідності інших кандидатів у Президенти та члени самоврядування, складається з викладання програмних цілей.
    3. Обраним Президентом самоврядування чи його членом вважаються ті, які набрали більшу кількість голосів в порівнянні з іншими кандидатами.
    4. Голосування  за Президента та членів самоврядування відбувається на загальних зборах учнів училища, на основі прямого, рівного виробничого права, шляхом таємного голосування.
    5. Вибори Президента та членів самоврядування відбувається в останню п’ятницю жовтня після закінчення повноважень відповідно Президента та учнівське самоврядування попереднього скликання.
    6. Організацію проведення виборів самоврядування та його Президента здійснює виборча комісія, члени якої делегуються від кожної навчальної групи.

Президент учнівського самоврядування

 • Президент учнівського самоврядування обирається всіма учнями училища, шляхом таємного голосування.
 • Термін повноважень Президента учнівського самоврядування – 1 рік.
 • Президент учнівського самоврядування виконує свої повноваження до обрання нового Президента.
 • У своїй діяльності Президент учнівського самоврядування є відповідальним перед органом учнівського самоврядування і може бути звільнений з цієї посади, якщо дві третіх складу учнівського комітету проголосує за таке рішення

    Ініціювати імпічмент Президента може учнівська громада, якщо це рішення знайшло підтримку в половині учнів училища.

 • В разі припинення повноважень президента учнівської Ради в місячний термін призначаються позачергові вибори Президент.
 • Президент учнівської Ради:
  • Скликає засідання учнівської ради та головує на ньому.
  • Організовує підготовку питань для розгляду на засідання ради.
  • Організовує контроль за виконанням рішень учнівської ради.
  • Вносить пропозиції щодо утворення комісії ради, обговорення голів цих органів.
  • Порушує діяльність органів ради, дає доручення всім органам, що створені радою.
  • Представляє учнівський колектив, учнівську раду у відносинах з дирекцією навчального закладу, з представниками інших навчальних закладів.
  • Звітує про свою діяльність на кожному засіданні учнівської ради.
        На голову учнівської ради не може бути накладене стягнення без дозволу учнівської ради.
Hosted by uCoz